7 Юли 2015 г.

Конкурс за заемане длъжността „Съдебен деловодител” в Служба „Регистратура и деловодство” на Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура-Стара Загора, обявен със Заповед №ОП-71/22.06.2015г. на адм.ръководител на Окръжна прокуратура-Стара Загора

Сподели

---

7 Юли 2015 г.

Обновление

ОБЯВЯВАНЕ на конкурса

Обява за конкурса

14 Август 2015 г.

Обновление

Списък на кандидатите, недопуснати до участие

Списък на кандидатите, недопуснати до участие в конкурса за заемане на длъжността „Съдебен деловодител”

14 Август 2015 г.

Обновление

Списък на кандидатите, допуснати до участие

Списък на кандидатите, допуснати до участие в конкурса за заемане на длъжността „Съдебен деловодител”

1 Септември 2015 г.

Обновление

Класиране на кандидатите

Класиране на кандидатите, участващи в конкурса за заемане на длъжността „Съдебен деловодител” в Служба „Регистратура и деловодство” на Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр.Стара Загора, обявен със Заповед № ОП-71/22.06.2015 г. на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр.Стара Загора