1 Декември 2014 г.

Конкурс за заемане на длъжността "Служител по сигурността на информацията" в Окръжна прокуратура гр.Стара Загора, обявен със Заповед ОП-№137/18.11.2014 г.

Сподели

-----

1 Декември 2014 г.

Обновление

ОБЯВЯВАНЕ на конкурса

Обява за конкурса

30 Декември 2014 г.

Обновление

Списък на кандидатите, допуснати до участие

Списък на кандидатите, допуснати до участие в конкурса за заемане на длъжността "Служител по сигурността на информацията"

30 Декември 2014 г.

Обновление

Списък на кандидатите, недопуснати до участие

Списък на кандидатите, недопуснати до участие в конкурса за заемане на длъжността "Служител по сигурността на информацията"

19 Януари 2015 г.

Обновление

Класиране на кандидатите

Класиране на кандидатите, участващи в конкурса за заемане на длъжността "Служител по сигурността на информацията"