Окръжна и Районна прокуратура град Плевен, съвместно с ОД на МВР –Плевен, РДГ-Ловеч и Държавно горско стопанство „Плевен“ проведоха работна среща на тема престъпления по горския фонд

11 Ноември 2022 г.

Днес 11.11.2022 година, по инициатива на Окръжна прокуратура-Плевен и Районна прокуратура-Плевен, се проведе работна среща с ОД на МВР Плевен, Регионална дирекция на горите-Ловеч и Държавно горско стопанство „Плевен“. 

На него присъстваха зам. -административният ръководител на ОП-Плевен Дияна Илиева, административният ръководител на РП-Плевен Пламен Петков, прокурори от РП-Плевен, разследващи полицаи от ОД на МВР-Плевен, ръководни служители от ОД на МВР-Плевен, както и представители на РДГ-Ловеч и Държавно горско стопанство „Плевен“.

В рамките на работната среща бе анализирана спецификата по приложението на чл. 235 от НК от прокурор в ОП–Плевен Дияна Мицканова. Поставиха се и се обсъдиха  редица въпроси по възникнали проблеми и затруднения във връзка с работата по противодействие и разследване на деянията по чл. 235 от НК. На срещата се взеха принципни решения за постигане на по-добри резултати в съвместната работа на прокуратурата в Плевенския съдебен район, органите на ОД на МВР Плевен,  РДГ-Ловеч и Държавно горско стопанство „Плевен“ в борбата с този род посегателства против горския фонд.