Окръжна и Районна прокуратура - Плевен проведоха работна среща с ОД на МВР-Плевен

1 Ноември 2022 г.

Днес, 01.11.2022 година, се проведе работна среща между Окръжна и Районна прокуратура-Плевен и Областна дирекция на МВР-Плевен.
Съвещанието е организирано по инициатива на ръководството на Окръжна прокуратура-Плевен. На него присъстваха административният ръководител на ОП-Плевен Владимир Николов, административният ръководител на Районна прокуратура-Плевен Пламен Петков, заместник-административните ръководители на Окръжна и Районна прокуратура-Плевен, директорът на ОД на МВР–Плевен Веселин Вътов и други ръководни служители от ОД на МВР-Плевен.
В рамките на работната среща бе анализирана спецификата на престъпността в Плевенския район, активизиране на работата в борбата срещу престъпността, подобряване на  взаимодействието и координацията по предварителните проверки и разследване на делата.
Планирано бе провеждането на съвместни обучения на Окръжна и Районна прокуратура-Плевен с Областна дирекция на МВР-Плевен по различни актуални теми.
Срещата премина диалогично. Взети бяха решения за успешна съвместна работа, както по конкретни казуси, така и принципни решения за постигане на по-добри резултати в съвместната работа на прокуратурата в Плевенския съдебен район и органите на Областна дирекция на МВР-Плевен в борбата с престъпността.