Стартира инициативата „Правосъдие в бъдещето – прокурори и ученици говорят за право“ в град Плевен

5 Октомври 2022 г.

Днес, 05.10.2022 година, се откри инициативата „Правосъдие в бъдещето – прокурори и ученици говорят за право“, подета от Асоциацията на Прокурорите в България  и Камарата на следователите в България, в партньорско сътрудничество с Националната мрежа за децата.

С ученици от Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване град Плевен се срещнаха главният прокурор на Република България г-н Иван Гешев, председателят на АПБ г-н Владимир Николов и председателят на Камарата на следователите в България г-н Петко Петков.

Срещата се откри от главния прокурор на Република България г-н Иван Гешев. Той заяви, че е важно прокуратурата да влезе в българските училища с мисията повишаване правната грамотност и култура на учениците, повишаване информираността им за съдебната власт и изграждане на ценностно отношение към закона. На разбираем и достъпен за децата език им говори за върховенството на закона,  Конституцията и принципа на разделение на властите.

Г-н Владимир Николов продължи срещата, като обърна внимание на подрастващите за мястото и ролята на Прокуратурата в съдебната система. Запозна ги с това кога и в какви случаи може да се отнесат към институцията.

В допълнение, г-н Петков разясни каква е ролята на следствието. Запозна ги с характера и спецификата на работата на следователя.

Учениците проявиха особен интерес и активно участваха в дискусията. Под формата на свободен разговор те зададоха редица въпроси на главния прокурор г-н Гешев, който лично им отговори.

Председателят на АПБ г-н Владимир Николов връчи на директора на  Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване град Плевен официален плакет на Асоциацията на прокурорите в България.

Главният прокурор г-н Гешев подари на всеки присъстващ ученик Конституция на Република България.

Инициативата ще продължи със срещи с ученици в  различни градове в страната.