По бързо производство на Районна прокуратура – Плевен, ТО-Кнежа e осъден мъж за купуване на гласове

4 Октомври 2022 г.

Във връзка с установено нарушение на политическите права на гражданите, свързани с изборите за 48-ото Народно събрание, на 02.10.2022 година, в Районна прокуратура - Плевен, ТО –Кнежа е образувано бързо производство, за престъпление по чл. 167, ал.2 от НК.

Още на същия ден в качеството на обвиняемо лице е привлечен мъж на 38 години от село Долни Луковит, обл. Плевенска, за това, че на 01.10.2022 година в село Долни Луковит, дал на четири други лица имотна облага -  сумата от по 40.00 лева на всеки, с цел да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа партия на изборите за 48-ото Народно събрание, проведени на 02.10.2022 година.

Мъжът се е признал за виновен. Сключено е споразумение между защитника му и Районна прокуратура гр. Плевен, ТО-Кнежа, което на 03.10.2022 година е одобрено от Районен съд град Кнежа. С него му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 8 месеца, изтърпяването на което е отложено с изпитателен срок от три години, както и лишаване от право да заема определена държавна или обществена длъжност -  а именно да заема изборна длъжност за срок от  три години.

Споразумението има последиците на влязла в сила присъда.

Това е второто осъдено лице по бързо производство, наблюдавано и разследвано под надзора на Районна прокуратура град Плевен, за престъпление против политическите права свързани с изборите за 48-ото Народно събрание. И двете бързи производства са приключили с краен съдебен акт само за два дни, което е показател за добрата координация в работата на разследващите органи и прокуратурата в защита на политическите права на българските граждани .