Владимир Николов – административен ръководител на ОП Плевен и председател на АПБ посети антикорупционни институции в Румъния в рамките на работна визита

29 Септември 2022 г.

Владимир Николов – административен ръководител на ОП Плевен и председател на АПБ, като част от Българска делегация, осъществяваща работна визита в Румъния, за обмяна на опит и добри практики, посети антикорупционни институции в Румъния.

В рамките на работното посещение, Министерството на правосъдието на Република Румъния е приело българската делегация, където са обсъдени теми за върховенството на закона, законодателните политики в областта на съдебните реформи в двете държави, статута на ВСС и взаимодействието между властите.

Проведена е работна среща и в Генералната дирекция „Антикурупция“ към МВР на Република Румъния /DGA/. Там делегацията на България се е запознала с опита за превенция и разследване на корупцията.