Владимир Николов – окръжен прокурор на ОП Плевен и председател на АПБ участва в работно посещение в Националната агенция за интегритет на Румъния

28 Септември 2022 г.

Владимир Николов – окръжен прокурор на ОП Плевен и председател на АПБ се срещна с председателя на Националната агенция за интегритет г-н Флорин Йонел МОЙЗЕ, в централата на ANI, Румъния.

Той представлява Прокуратурата на РБългария, заедно с Преслава Петкова – Камарата на следователите и е част от делегация на страната ни, сформирана от представители на Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Главния инспекторат на Министерския съвет, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), както и представители на Research & Training Point, неправителствена организация, специализирана в проблемите на организираната престъпност и корупцията.

Целта на посещението е обмяна на добри практики между България и Румъния, в областта на антикорупцията и почтеността.

 На срещата бяха представени институционалната рамка и компетенциите на Агенцията в областта на превенцията и противодействието на корупцията по административен път, както и общи аспекти на рамката за интегритет в двете съседни държави.

Българските представители ще посетят и други антикорупционни институции в Румъния, като Министерството на правосъдието, Главната дирекция за борба с корупцията и Националната дирекция за борба с корупцията.

Работното посещение на делегацията e организирано от фондация Research & Training Point, с подкрепата на фондация „Америка за България“.