Владимир Николов – окръжен прокурор на ОП Плевен и председател на АПБ проведе среща с прокурор Ким Холдън от Кралската прокурорска служба

14 Септември 2022 г.

Владимир Николов - административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен и Председател на Асоциацията на прокурорите в България, проведе работна среща с прокурор Ким Холдън от Кралската прокурорска служба към Британското посолство в София. Тя се състоя в Окръжна прокуратура - Плевен, на 13.09.2022 година.
Бяха обсъдени перспективите за взаимодействие между Прокуратурата на Република България, Асоциацията на прокурорите в България, Кралската прокурорска служба и Британското посолство в България.
Поеха се ангажименти за участия в съвместни проекти, инициативи и обучения в сферата на борбата с престъпността и върховенството на правото.