Нов прокурор встъпи в длъжност в Окръжна прокуратура град Плевен

20 Юли 2022 г.

На 20.07.2022 година, след спечелен конкурс за повишаване, в длъжност  встъпи  прокурор Анна Баракова. Актът за встъпване бе връчен от г-н Владимир Николов - административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен, който ѝ пожела успешен професионален път.

На встъпването присъстваха г-н Пламен Петков- административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура град Плевен, магистрати и служители от Окръжа прокуратура град Плевен и Районна прокуратура град Плевен.

Прокурор Баракова  е повишена на длъжността прокурор в Окръжна прокуратура град Плевен с Решение по Протокол №24/22.06.2022 година на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на Република България.

От 2002 година работи в системата на Прокуратурата на Република България, като заема последователно длъжностите младши прокурор и прокурор в Районна прокуратура град Плевен. От 2018 година е командирована в Окръжна прокуратура град Плевен.