Окръжна прокуратура - Плевен проведе регионално обучение на тема „Организирана престъпна дейност: Практически проблеми на материалноправния режим“

13 Май 2022 г.

Окръжна прокуратура – Плевен, съвместно с Националния институт на правосъдието, в рамките на Програмата за регионално обучение бе организатор на семинар на тема „Организирана престъпна дейност : Практически проблеми на материалноправния режим“. Той се проведе от 10 до 12.05.2022 година в град Вършец. Лектор на обучението бе доц. д-р Ива Пушкарова. В него взеха участие прокурори от Окръжна и Районна прокуратура - Плевен, прокурорски помощници, следователи от ОСлО-Плевен, разследващи полицаи от ОД на МВР град Плевен.

На обучението бяха представени и дискутирани редица теми във връзка с наказателноправния режим на организираната престъпна дейност /ОПД/ , престъпни сдружения, форми на ОПД и други форми на задружна престъпна дейност, стратегии за разследване и други.

Основна цел на обучението е повишаване на знанията и практическите умения на магистратите и разследващите полицаи при прилагане на практика на законодателството, свързано с материята организирана престъпна дейност.