Прокуратурите от региона на Окръжна прокуратура - Плевен отчитат ръст на бързите производства

22 Март 2022 г.

Днес, 22.03.2022 година, на проведен брифинг, окръжният прокурор Владимир Николов запозна представители на медиите с дейността на  прокуратурите от Плевенския съдебен район за 2021 година. На събитието присъства и районният прокурор Пламен Петков.

Окръжният прокурор Николов направи анализ, като отчете, че през отчетната година въпреки продължаващата пандемия, която пряко затруднява работата на прокурорите са на лице положителни резултати.

Изтъкна като положителна тенденция значителното нарастване на случаите, в които институтът на бързото производство се използва. През 2021 година в региона са наблюдавани общо 796 броя бързи производства. За сравнение - през 2020 година са наблюдавани общо 586 броя, а през 2019 година техният брой е бил 648.

Отчита се трайно увеличение на броя на внесените обвинителни актове през последните 3 години, при намален брой преписки. От общия брой прокурорски актове, обвинителните актове са 855 броя срещу 939 обвиняеми лица. За предходните периоди броят на внесените обвинителни актове е бил съответно: 786 броя за 2020 г. и 671 броя за 2019 г.

Забелязва се трайната и устойчива тенденция за намаляване броя на оправдателните съдебни актове и върнатите от съда дела.

През отчетния период в съдилищата от Плевенски съдебен район са образувани общо 1495 дела по внесени прокурорски актове. В тази насока също се забелязва увеличаване. За сравнение, през предходната 2020 г. са били образувани 1332 дела по внесени прокурорски актове.

Районният прокурор Пламен Петков отчете, че е налице подобряване на показателите на Районна прокуратура град- Плевен и заяви, че мотото за бъдещата работа на прокуратурата е „Надграждане“.

Медиите  поставиха редица въпросите, както относно дейността на прокуратурите, така и по други актуални теми.

Резюме Годишен доклад 2021 - PDF