Проведе се отчет за дейността на прокуратурите от региона на Окръжна прокуратура

17 Март 2022 г.

На 15.03.2022 година, в Учебна база Цигов чарк, бе представен годишният доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурите от региона на Окръжна прокуратура – Плевен и на разследващите органи през 2021 година от окръжния прокурор Владимир Николов – административен ръководител на ОП Плевен. На събитието присъстваха главният прокурор Иван Гешев, Красимира Филипова - заместник на главния прокурор при ВКП, Евгени Иванов – член на Прокурорската колегия на ВСС и Емил Денев - заместник на административния ръководител - заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура- В.Търново.

В отчета бе акцентирано  върху значителното увеличение на броя на наблюдаваните бързи производства 2021 година и увеличения брой на внесените в съда досъдебни производства в Плевенския съдебен район. Същевременно бе изтъкнат  спада на броя на спрените и прекратените досъдебни производство през 2021 година.

Главният прокурор Иван Гешев и заместникът на главния прокурор Красимира Филипова поздравиха прокурорите от региона на Окръжна прокуратура – Плевен за постигнатите резултати и изразиха положителна оценка относно презентирането на годишния доклад. Евгени Иванов и Емил Денев единодушно отчетоха, че се забелязва надграждане на показателите в работата на прокурорите  и пожелаха продължаване на успешната им работа и през 2022 година.