Окръжна прокуратура град Плевен бе домакин на една от победителките в инициативата „Прокурор за едни ден“

2 Февруари 2022 г.

Днес, 02.02.2022 година, Плевенската прокуратура бе домакин на Касандра Радославова от село Буковлък, ученичка в 11 клас в Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии в Плевен.

Тя се запозна отблизо с работата на прокурори от Окръжна и Районна прокурора град Плевен.  С нея бяха проведени срещи, както със служители на прокуратурата, така и с магистрати от Плевенския съдебен район. Касандра Радославова присъства на съдебно заседание в Районен съд град Плевен.

Инициативата “Прокурор за един ден” бе организирана по повод Международния ден на толерантността от Кралската прокурорска служба към Британското посолство в София,  в партньорство с Асоциацията на прокурорите в България,  Центъра за етнически диалог и толерантност “Амалипе” и Младежка Фондация „Арете“.