17 Март 2020 г.

Районна прокуратура Смолян с териториални отделения Мадан и Чепеларе съобщава, че приемането на жалби и съдебни книжа от граждани няма да бъде спиран, но ще се осъществява по нов ред.

Сподели

Всеки гражданин, желаещ да подаде жалба или да входира съдебни книжа ще продължи да има възможността да го направи лично. За целта гражданите, ако ще внасят книжа в  Районна прокуратура Смолян,  ще трябва да отидат до централния вход на Съдебната палата гр.Смолян, съответно входа на Съдебна палата гр.Мадан и входа на Съдебна палата гр.Чепеларе. Там е необходимо да съобщят на служител от съдебната охрана, че желаят да подадат жалба или друг документ. Служителят от охраната ще извика съдебния деловодител от Районна прокуратура Смолян, съответно от териториално отделение Мадан или от териториално отделение гр.Чепеларе, който да приеме жалбите/съдебните книжа.

Припомняме, че съществува възможност да бъдат подавани жалби по електронен път, чрез електронната поща на Районна прокуратура – Смолян, а адресът може да бъде намерен на интернет сайта на прокуратурата. Уверяваме гражданите, че деловодната работа в Районна прокуратура Смолян и териториални отделения Мадан и Чепеларе продължава безпроблемно и книжата им ще бъдат обработвани своевременно.

Приемният ден за граждани от Административният ръководител е отменен на национално ниво. Допускане на външни лица, които не работят в системата на прокуратурата, но имат служебна работа с прокурори и служители, ще става след разрешение от административния ръководител.

Мерките ще бъдат прилагани до отмяната им от административните ръководители на трите прокуратури. 

 

                                                            АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

                                                            РАЙОНЕН ПРОКУРОР ДИМИТЪР СТРАТИЕВ