22 Май 2019 г.

Информация във връзка с провежданите на 26.05.2019 г. избори за членове на ЕП от Република България.

Сподели

Информация за адресите и телефоните в Районна прокуратура гр.Смолян и териториални отделения гр.Мадан и гр.Чепеларе, на които гражданите могат да подават сигнали за престъпления против политическите права, във връзка с провежданите на 26.05.2019 г. избори за членове на ЕП от Република България.

I. На 24.05.2019 г. дежурен прокурор и съдебни служители в съдебния район на Районна прокуратура Смолян, както следва:
Прокурор:
1. дежурен прокурор в Районна прокуратура Смолян и Териториални отделения гр.Чепеларе и гр.Мадан, с телефон за връзка 0301/67018 и ел.поща [email protected];

Съдебни служители, подпомагащи дейността на дежурния прокурор при изпълнение на служебните му задължения:
2. за Районна прокуратура Смолян - сл.тел.0301/67012 и ел.поща [email protected]
3. за Териториално отделение Мадан към РП Смолян -сл.тел.0308/24421 и ел.поща [email protected]
4. за Териториално отделение Чепеларе към РП Смолян - сл.тел.03051/2280; 03051/4473 и ел.поща [email protected]

Дежурството в празничния ден 24.05.2019 г.е присъствено от 08:30 часа до 17:00 часа и се осъществява в следните сгради:
1. за Районна прокуратура гр.Смолян –в сградата на Съдебната палата гр.Смолян, бул. „България” №16, етаж 2-ри, кабинети 221 и 222.
2. за Териториално отделение гр.Мадан към РП Смолян – в сградата на Съдебната палата гр.Мадан, ул. „Обединение” №8.
3. за Териториално отделение гр.Чепеларе към РП Смолян – в сградата на Съдебната палата гр.Чепеларе, ул. „Беломорска” №48.

II. В предизборния ден - 25.05.2019 г., дежурен прокурор в Районна прокуратура Смолян и Териториални отделения гр.Чепеларе и гр.Мадан - с телефон за връзка 0301/67019 и ел.поща [email protected] и [email protected];
Съдебни служители, подпомагащи дейността на дежурния прокурор при изпълнение на служебните му задължения:
- за Районна прокуратура Смолян - сл.тел.0301/67013 и ел.поща [email protected]
- за Териториално отделение Мадан към РП Смолян – сл.тел.0308/24421 и ел.поща [email protected]
- за Териториално отделение Чепеларе към РП Смолян - сл.тел.03051/4473 и ел.поща [email protected]

Дежурството в предизборния ден 25.05.2019 г., е присъствено от 08:30 часа до 18:00 часа и се осъществява в следните сгради:
за Районна прокуратура гр.Смолян – в сградата на Съдебната палата гр.Смолян, бул. „България” №16, етаж 2-ри, кабинети 219 и 213.
за Териториално отделение гр.Мадан към РП Смолян – в сградата на Съдебната палата гр.Мадан, ул. „Обединение” №8.
за Териториално отделение гр.Чепеларе към РП Смолян – в сградата на Съдебната палата гр.Чепеларе, ул. „Беломорска” №48.

III. В деня на изборите - 26.05.2019 г. - дежурен прокурор в Районна прокуратура Смолян и Териториални отделения гр.Чепеларе и гр.Мадан - с телефон за връзка 0301/67017 и ел.поща [email protected]
Съдебни служители, подпомагащи дейността на дежурния прокурор при изпълнение на служебните им задължения:
- за Районна прокуратура Смолян – сл.тел.0301/67011 и ел.поща [email protected]
- за Териториално отделение Мадан към РП Смолян - сл.тел.0308/24421 и ел.поща [email protected]
- за Териториално отделение Чепеларе към РП Смолян - сл.тел.03051/4473 и ел.поща [email protected]

Дежурството в изборния ден 26.05.2019 г. започва в часа, обявен от закона за начало на изборния ден и приключва един час след обявяването от ЦИК на изборния ден и се осъществява в следните сгради:
- за Районна прокуратура гр.Смолян – в сградата на Съдебната палата гр.Смолян, бул. „България” №16, етаж 2-ри, кабинети 223 и 220.
- за Териториално отделение гр.Мадан към РП Смолян – в сградата на Съдебната палата гр.Мадан, ул. „Обединение” №8.
- за Териториално отделение гр.Чепеларе към РП Смолян –в сградата на Съдебната палата гр.Чепеларе, ул. „Беломорска” №48.