Прием на граждани

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА МОНТАНА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2020г.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА МОНТАНА ПРЕЗ ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2019г.

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ  ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ  НА ОП-В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – МОНТАНА

ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - МОНТАНА

Всяка втора и четвърта сряда на месеца от 10:00  ч. до 12:00 ч.

в кабинет № 51 , гр. Монтана, ул. Марин Дринов №2, ет. 4

Записвания се приемат на тел. 096/395-186 или лично в Районна прокуратура – Монтана на адрес: гр. Монтана, ул. Марин Дринов № 2, ет. 4, служба „Регистратура и деловодство“, стая № 52.