Прием на граждани

ГРАФИК ИЗНЕСЕН ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР НА ОП-МОНТАНА В ТО-ЛОМ ПРЕЗ ВТОРО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2023 Г.

ГРАФИК ИЗНЕСЕН ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР НА ОП-МОНТАНА В ТО-БЕРКОВИЦА ПРЕЗ ВТОРО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2023 Г.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В РП-МОНТАНА, ТО-БЕРКОВИЦА И ТО-ЛОМ ПРЕЗ М. ЮЛИ - М. ДЕКЕМВРИ 2023 Г.

 

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В РП-МОНТАНА, ТО-БЕРКОВИЦА И ТО-ЛОМ ПРЕЗ М. ЯНУАРИ - М. ЮНИ 2023 Г.

 

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В РП-МОНТАНА, ТО-БЕРКОВИЦА И ТО-ЛОМ ПРЕЗ м. НОЕМВРИ И м. ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ОП-МОНТАНА ПРЕЗ м. НОЕМВРИ И м. ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

ГРАФИК ИЗНЕСЕН ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР НА ОП-МОНТАНА В ТО-БЕРКОВИЦА и ТО-ЛОМ ПРЕЗ м. ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

 

ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - МОНТАНА

Всеки вторник от втората и четвъртата седмица на месеца от 14.00 часа до 16.00 часа в кабинета на Административния ръководител на Районна прокуратура - Монтана, гр. Монтана, ул. Марин Дринов №2, ет. 3

Записване на час за прием тел. 096/395-189, e-mail: [email protected]

 

ИЗНЕСЕНИ ПРИEМНИ НА ЗАМ. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ В ТЕРИОТОРИАЛНИ ОТДЕЛЕНИЯ ГР. БЕРКОВИЦА И ГР. ЛОМ

гр. Берковица, пл. Йордан Радичков № 4

гр. Лом, пл. Свобода № 8

Записване на час за прием тел. 096/395-189, e-mail: [email protected]

 

ПРИЕМЕН ДЕН НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - МОНТАНА И ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ ТЕРИОТОРИАЛНИ ОТДЕЛЕНИЯ ГР. БЕРКОВИЦА И ГР. ЛОМ

Записване на час за прием тел. 096/395-191, e-mail: [email protected]