ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Заявление за достъп до обществена информация може да попълните по образец и да изпратите на адреса на Районна прокуратура Монтана:

3400 Монтана, ул. "Марин Дринов" №2  ет.4, стая РЕГИСТРАТУРА И  ДЕЛОВОДСТВО 

тел.: 096/395 186, email: [email protected]

Работно време от 8.30 часа до 17.00 часа без прекъсване.

В електронното си съобщение до прокуратурата трябва да включите достатъчно данни, които да индивидуализират подателя – трите имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. Липсата на тези данни може да доведе до третиране на сигнала Ви като „ анонимен” и оставянето му без разглеждане.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация през 2021

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация през 2020

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация през 2019

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация през 2018

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР В ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Заявление за достъп до обществена информация до Главния прокурор на ПРБ

Дължими разходи и начини за заплащането им при предоставяне на достъп до обществена информация 

Заявление за достъп до обществена информация до Административен ръководител на прокуратура