Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
17 04.01.2021 Георги Гергов Главен специалист - административна дейност 17-Георги Гергов-чл-35-1-1-ЗПКОНПИ.pdf
18 11.01.2021 Невяна Кръстева Съдебен статистик 18-Невяна Кръстева-чл-35-1-1-ЗПКОНПИ.pdf
19 11.01.2021 Ива Видова Съдебен архивар 19-Ива Антонова-чл-35-1-1-ЗПКОНПИ.pdf
20 01.02.2021 Красимир Петков Шофьор - призовкар 20-Красимир Петков-чл-35-1-1-ЗПКОНПИ.pdf
21 26.02.2021 Красимир Вълчев Шофьор - призовкар 21-Красимир Вълчев-чл-35-1-1-ЗПКОНПИ.pdf
22 29.07.2021 Георги Гергов Главен специалист - административна дейност 22-Георги Гергов-чл-35-1-1-ЗПКОНПИ.pdf
23 23.09.2021 Евелина Рангелова Съдебен архивар и чистач 23-Евелина Рангелова-чл-35-1-1-ЗПКОНПИ.pdf
24 23.09.2021 Ива Видова Съдебен архивар 24-Ива Видова-чл-35-1-1-ЗПКОНПИ.pdf
25 27.09.2021 Невяна Кръстева Съдебен статистик 25-Невяна Кръстева-чл-35-1-1-ЗПКОНПИ.pdf
26 27.09.2021 Красимир Петков Шофьор - призовкар 26-Красимир Петков-чл.35-1-1-ЗПКОНПИ.pdf
27 28.10.2021 Невяна Кръстева Съдебен статистик 27-Невяна Кръстева-чл-35-1-1-ЗПКОНПИ.pdf
28 10.11.2021 Аделина Трашлиева Съдебен деловодител 28-Аделина Трашлиева-чл-35-1-1-ЗПКОНПИ.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
17 08.01.2021 Георги Гергов Главен специалист - административна дейност Георги Гергов-35-1-2-встъпителна.pdf
18 20.01.2021 Невяна Кръстева Съдебен статистик Невяна Кръстева-35-1-2-встъпителна.pdf
19 27.01.2021 Светлана Радославова Съдебен архивар - чистач Светлана Радославова-35-1-2-встъпителна.pdf
20 27.01.2021 Катя Якимова Административен секретар Катя Якимова-35-1-2-встъпителна.pdf
21 28.01.2021 Галя Крумова Съдебен деловодител Галя Крумова-35-1-2-встъпилена.pdf
22 28.01.2021 Елка Василева Съдебен деловодител Елка Василева-35-1-2-встъпителна.pdf
23 28.01.2021 Кръстьо Кръстев Съдебен секретар Кръстьо Кръстев-35-1-2-встъпителна.pdf
24 29.01.2021 Денка Динкова Съдебен деловодител Денка Динкова-35-1-2-встъпителна.pdf
25 29.01.2021 Ели Николова Съдебен деловодител Ели Николова-35-1-2-встъпителна.pdf
26 29.01.2021 Зорница Владимирова Призовкар Зорница Владимирова-35-1-2-встъпителна.pdf
27 29.01.2021 Мариела Беремлийска Съдебен деловодител Мариела Беремлийска-35-1-2-встъпителна.pdf
28 29.01.2021 Ива Видова Съдебен архивар Ива Видова-35-1-2-встъпителна.pdf
29 01.02.2021 Росица Любенова Съдебен секретар Росица Любенова-35-1-2-встъпителна.pdf
30 11.02.2021 Даниела Павлова Съдебен статистик Даниела Павлова-35-1-2-встъпителна.pdf
31 12.03.2021 Красимир Петков Шофьор - призовкар Красимир Петков-35-1-2-встъпителна.pdf
32 26.03.2021 Красимир Вълчев Шофьор - призовкар Красимир Вълчев-35-1-2-встъпителна.pdf
33 18.08.2021 Георги Гергов Главен специалист - административна дейност 33-Георги Гергов-чл-35-1-2-ЗПКОНПИ.pdf
34 21.10.2021 Евелина Рангелова Съдебен архивар и чистач 34-Евелина Рангелова-чл-35-1-2-ЗПКОНПИ.pdf
35 09.11.2021 Невяна Кръстева Съдебен статистик 35-Невяна Кръстева-чл-35-1-2-ЗПКОНПИ.pdf
36 13.12.2021 Аделина Трашлиева Съдебен деловодител 36-Аделина Трашлиева-чл-35-1-2-ЗПКОНПИ.pdf