2021

Районна прокуратура - Монтана

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
17 08.01.2021 Георги Гергов Главен специалист - административна дейност Георги Гергов-35-1-2-встъпителна.pdf
18 20.01.2021 Невяна Кръстева Съдебен статистик Невяна Кръстева-35-1-2-встъпителна.pdf
19 27.01.2021 Светлана Радославова Съдебен архивар - чистач Светлана Радославова-35-1-2-встъпителна.pdf
20 27.01.2021 Катя Якимова Административен секретар Катя Якимова-35-1-2-встъпителна.pdf
21 28.01.2021 Галя Крумова Съдебен деловодител Галя Крумова-35-1-2-встъпилена.pdf
22 28.01.2021 Елка Василева Съдебен деловодител Елка Василева-35-1-2-встъпителна.pdf
23 28.01.2021 Кръстьо Кръстев Съдебен секретар Кръстьо Кръстев-35-1-2-встъпителна.pdf
24 29.01.2021 Денка Динкова Съдебен деловодител Денка Динкова-35-1-2-встъпителна.pdf
25 29.01.2021 Ели Николова Съдебен деловодител Ели Николова-35-1-2-встъпителна.pdf
26 29.01.2021 Зорница Владимирова Призовкар Зорница Владимирова-35-1-2-встъпителна.pdf
27 29.01.2021 Мариела Беремлийска Съдебен деловодител Мариела Беремлийска-35-1-2-встъпителна.pdf
28 29.01.2021 Ива Видова Съдебен архивар Ива Видова-35-1-2-встъпителна.pdf
29 01.02.2021 Росица Любенова Съдебен секретар Росица Любенова-35-1-2-встъпителна.pdf
30 11.02.2021 Даниела Павлова Съдебен статистик Даниела Павлова-35-1-2-встъпителна.pdf
31 12.03.2021 Красимир Петков Шофьор - призовкар Красимир Петков-35-1-2-встъпителна.pdf
32 26.03.2021 Красимир Вълчев Шофьор - призовкар Красимир Вълчев-35-1-2-встъпителна.pdf