Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 03.07.2018 Веселка Цветкова Съдебен деловодител Веселка Цветкова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 ЗПКОНПИ
2 03.07.2018 Кръстина Ангелова Съдебен деловодител Кръстина Ангелова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 ЗПКОНПИ
3 03.07.2018 Антоанета Петкова Съдебен деловодител Антоанета Петкова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 ЗПКОНПИ
4 03.07.2018 Даниела Павлова Съдебен секретар Даниела Павлова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 ЗПКОНПИ
5 03.07.2018 Дешка Трифонова Завеждащ служба регистратура и деловодство Дешка Трифонова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 ЗПКОНПИ
6 03.07.2018 Ивайло Николов Съдебен администратор Ивайло Николов - декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 ЗПКОНПИ
7 03.07.2018 Катя Якимова Главен специалист административна дейност Катя Якимова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 ЗПКОНПИ
8 03.07.2018 Кирил Стоянов Главен счетоводител Кирил Стоянов - декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 ЗПКОНПИ
9 03.07.2018 Лена Давидова Старши специалист-счетоводител и касиер Лена Давидова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 ЗПКОНПИ
10 03.07.2018 Стайка Филипова Призовкар Стайка Филипова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 ЗПКОНПИ
11 03.07.2018 Светла Илиева Съдебен секретар Светла Илиева - декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 ЗПКОНПИ
12 01.08.2018 Даниела Димитрова Съдебен деловодител Даниела Димитрова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 05.06.2018 Кирил Стоянов Главен счетоводител Кирил Стоянов - декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 ЗПКОНПИ
2 05.06.2018 Даниела Павлова Съдебен секретар Даниела Павлова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 ЗПКОНПИ
3 05.06.2018 Стайка Филипова Призовкар Стайка Филипова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 ЗПКОНПИ
4 05.06.2018 Катя Якимова Главен специалист административна дейност Катя Якимова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 ЗПКОНПИ
5 06.06.2018 Веселка Цветкова Съдебен деловодител Веселка Цветкова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 ЗПКОНПИ
6 06.06.2018 Кръстина Ангелова Съдебен деловодител Кръстина Ангелова-декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 ЗПКОНПИ
7 06.06.2018 Дешка Трифонова Завеждащ служба регистратура и деловодство Дешка Трифонова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 ЗПКОНПИ
8 06.06.2018 Антоанета Петкова Съдебен деловодител Антоанета Петкова-декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 ЗПКОНПИ
9 06.06.2018 Ивайло Николов Съдебен администратор Ивайло Николов - декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 ЗПКОНПИ
10 07.06.2018 Светла Илиева Съдебен секретар Светла Илиева - декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 ЗПКОНПИ
11 24.08.2018 Даниела Димитрова Съдебен деловодител Даниела Димитрова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 ЗПКОНПИ
12 13.09.2018 Лена Давидова Старши специалист-счетоводител и касиер Лена Давидова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 ЗПКОНПИ