Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
13 29.03.2019 Кръстьо Кръстев Съдебен деловодител Кръстьо Кръстев - декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 ЗПКОНПИ
14 20.08.2019 Еленка Симеонова Съдебен деловодител 14-ЕленкаСимеонова-декларация-чл-35-1-1-ЗПКОНПИ.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 29.08.2019 Веселка Цветкова Съдебен деловодител 1-Веселка-Цветкова-декл-35-1-2-освобож (1).pdf
1 08.05.2019 Стайка Филипова Призовкар Стайка Филипова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 ЗПКОНПИ
2 08.05.2019 Даниела Димитрова Съдебен деловодител Даниела Димитрова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 ЗПКОНПИ
3 09.05.2019 Дешка Трифонова Завеждащ служба регистратура и деловодство Дешка Трифонова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 ЗПКОНПИ
4 09.05.2019 Светла Илиева Съдебен секретар Светла Илиева - декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 ЗПКОНПИ
5 09.05.2019 Лена Давидова Старши специалист-счетоводител и касиер Лена Давидова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 ЗПКОНПИ
6 09.05.2019 Ивайло Николов Съдебен администратор Ивайло Николов - декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 ЗПКОНПИ
7 09.05.2019 Катя Якимова Главен специалист административна дейност Катя Якимова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 ЗПКОНПИ
8 09.05.2019 Веселка Цветкова Съдебен деловодител Веселка Цветкова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 ЗПКОНПИ
9 09.05.2019 Кирил Стоянов Главен счетоводител Кирил Стоянов - декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 ЗПКОНПИ
10 13.05.2019 Антоанета Петкова Съдебен деловодител Антоанета Петкова-декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 ЗПКОНПИ
11 14.05.2019 Даниела Павлова Съдебен секретар Даниела Павлова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 ЗПКОНПИ
13 17.04.2019 Кръстьо Кръстев Съдебен деловодител Кръстьо Кръстев - декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 ЗПКОНПИ
14 03.09.2019 Еленка Симеонова Съдебен деловодител 14-Еленка-Симеонова-декл-35-1-2-встъп.pdf