Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
29 16.03.2022 Ивайло Петков Прокурорски помощник 29-Ивайло Петков-чл-35-1-1-ЗПКОНПИ.pdf
30 09.09.2022 Нели Стефанова Съдебен деловодител 30-Нели Стефанова-чл-35-1-1-ЗПКОНПИ.pdf
31 12.09.2022 Ива Видова Съдебен деловодител 31-Ива Видова-чл-35-1-1-ЗПКОНПИ.pdf
32 12.09.2022 Аделина Трашлиева Съдебен деловодител 32-Аделина Трашлиева-чл-35-1-1-ЗПКОНПИ.pdf
33 01.11.2022 Елка Кръстева Призовкар - чистач 33-Елка Кръстева-чл-35-1-1-ЗПКОНПИ.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
37 04.04.2022 Ивайло Петков Прокурорски помощник 37-Ивайло Петков-чл-35-1-2-ЗПКОНПИ.pdf
38 28.09.2022 Нели Стефанова Съдебен деловодител 38-Декларация-интереси-Нели Стефанова.pdf
39 26.10.2022 Ива Видова Съдебен деловодител 39-Декларация-интереси-Ива Видова.pdf
40 01.11.2022 Аделина Трашлиева Съдебен деловодител 40-Декларация-интереси-Аделина Трашлиева.pdf
41 16.11.2022 Елка Кръстева Призовкар - чистач 41-Декларация-интереси-Елка Кръстева.pdf