Информационен център

 

3400 Монтана , ул. "Марин Дринов" №2, ет.4
 

тел.: 096 / 395186

Електронна поща : [email protected]

 

РАБОТА С ГРАЖДАНИ ОТ 08.30 ЧАСА ДО 17.00 ЧАСА БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ  

 

В Районна прокуратура гр. Монтана  се приемат молби, жалби и сигнали от граждани по следните възможни начини:

- подадени на място в регистратурата на прокуратурата, саморъчно подписани;подадени на място в регистратурата на прокуратурата, саморъчно подписани;

- изпратени по пощата или факс, саморъчно подписани;

- изпратени по електронна поща, подписани с универсален електронен подпис, който има значението на саморъчен подпис.

Справки за движението на преписки и досъдебни производства от компетентността на прокуратурите в съдебен регион Районна прокуратура гр. Монтана се предоставят само на страните по преписките срещу представяне на документ за самоличност или пълномощно.

  Такива справки не се извършват по телефон.

   В РЕГИСТРАТУРАТА НЕ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ