Информационен център за граждани

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. МОНТАНА

Работно време от 08:30 до 17:00 часа
3400 Монтана, ул. "Марин Дринов" №2
тел.: 096/395 186
БАНКОВА СМЕТКА НА РП МОНТАНА
BIC: UBBSBGSF - ОББ
IBAN за държавни такси и други приходи:
BG06UBBS80023111195610
БУЛСТАТ 1218173090221
 
Териториално отделение гр. Берковица
3500 Берковица, пл. "Йордан Радичков" №1
 
Териториално отделение гр. Лом
3600 Лом, пл. "Свобода" №8