Контакти

Информационен център за граждани

Работно време от 08:30 до 17:00 часа 3400 Монтана, ул. "Марин Дринов" №2, ет.4 тел.: 096/395 186 факс: 096/300 930 e-mail:[email protected]