Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
34 15.03.2023 Катя Якимова Съдебен администратор 34-Катя Якимова-чл-35-1-1-ЗПКОНПИ.pdf
35 20.03.2023 Татяна Стефанова Административен секретар 35-Татяна Стефанова-чл-35-1-1-ЗПКОНПИ.pdf
36 25.05.2023 Цецка Войнова Съдебен архивар и чистач 36-Цецка Войнова-чл-35-1-1-ЗПКОНПИ.pdf
37 17.07.2023 Паулина Николова съдебен деловодител 37-Паулина Николова-Чл-35-1-1-ЗПКОНПИ.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
42 12.04.2023 Катя Якимова Съдебен администратор 42-Декларация-интереси-Катя Якимова.pdf
43 11.04.2023 Татяна Стефанова Административен секретар 43-Декларация-интереси-Татяна Стефанова.pdf
44 19.04.2023 Евелина Рангелова Съдебен деловодител 44-Декларация-интереси-Евелина Рангелова.pdf
45 29.05.2023 Цецка Войнова Съдебен архивар и чистач 45-Декларация-интереси-Цецка Войнова.pdf
46 02.08.2023 Паулина Николова съдебен деловодител 46-Декларация-интереси-Паулина Николова.pdf
47 04.10.2023 Нели Стефанова Старши специалист счетоводител Декларация чл. 35 ал. 1 т. 2 Нели Стефанова.pdf