Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
15 07.05.2020 Радостина Петкова Съдебен архивар и чистач 15-Радостина-Петкова-декларация-чл-31-1-1-ЗПКОНПИ.pdf
16 04.08.2020 Миглена Кръстева Главен счетоводител 16-Миглена-Асенова-декларация-чл-35-1-1-ЗПКОНПИ.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 20.05.2020 Лена Давидова Старши специалист-счетоводител и касиер 1-Лена-Давидома-декл-35-1-2-ежегодна.pdf
2 22.05.2020 Катя Якимова Главен специалист административна дейност 2-Катя-Якимова-декл-35-1-2-ежегодна.pdf
2 09.06.2020 Веселка Цветкова Съдебен деловодител 2-Веселка-Цветкова-декл-35-1-2-освобож (2).pdf
3 22.05.2020 Ивайло Николов Съдебен администратор 3-Ивайло-Николов-декл-35-1-2-ежегодна.pdf
4 29.05.2020 Даниела Димитрова Съдебен деловодител 4-Даниела-Димитрова-декл-35-1-2-ежегодна.pdf
5 02.06.2020 Дешка Трифонова Завеждащ служба регистратура и деловодство 5-Дешка-Трифонова-декл-35-1-2-ежегодна.pdf
6 03.06.2020 Кръстьо Кръстев Съдебен деловодител 6-Кръстьо-Кръстев-декл-35-1-2-ежегодна.pdf
7 03.06.2020 Светла Илиева Съдебен секретар 7-Светла-Илиева-декл-35-1-2-ежегодна.pdf
8 08.06.2020 Антоанета Петкова Съдебен деловодител 8-Антоанета-Петкова-декл-35-1-2-ежегодна.pdf
9 08.06.2020 Еленка Симеонова Съдебен деловодител 9-Еленка-Симеонова-декл-35-1-2-ежегодни.pdf
10 11.06.2020 Даниела Павлова Съдебен секретар 10-Даниела-Павлова-декл-35-1-2-ежегодна.pdf
11 11.06.2020 Стайка Филипова Призовкар 11-Стайка-Филипова-декл-25-1-2-ежегодна.pdf
12 22.06.2020 Кирил Стоянов Главен счетоводител 12-Кирил-Стоянов-декл-35-1-2-ежегодна.pdf
15 03.06.2020 Радостина Петкова Съдебен архивар и чистач 15-Радостина-Петкова-декл-35-1-2-встъп.pdf
16 13.08.2020 Миглена Кръстева Главен счетоводител 16-Миглена-Асенова-декл-35-1-2-встъп.pdf