Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
38 08.01.2024 Петя Цветкова Призовкар-чистач 38-Декларация-чл-35-1-1 ЗПКОНПИ-Петя.pdf
39 12.01.2024 Весела Илиева Съдебен деловодител 39-Декларация-чл-35-1-1-ЗПКОНПИ-Весела.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
48 24.01.2024 Весела Илиева Съдебен деловодител 48-Декларация-чл-35-1-2-ЗПКОНПИ-Весела.pdf
49 30.01.2024 Петя Цветкова Призовкар-чистач 49-Декларация-чл-35-1-2-ЗПКОНПИ-Петя.pdf