Районна прокуратура – Монтана възложи проверки по повод информация в медии за изборни нарушения в гр. Лом и с. Стубел

3 Ноември 2023 г.

Районна прокуратура – Монтана образува две преписки по повод публикации и излъчени журналистически репортажи, съдържащи данни за извършени изборни нарушения от членове на секционни избирателни комисии (СИК) при проведените избори за местна власт на 29.10.2023 г.

С оглед необходимостта от установяване на факти за правилното и законосъобразно произнасяне по преписките са дадени подробни указания на полицейския орган за извършване на проверки.

По една от преписките предстои да бъдат снети сведения от членове на секционната избирателна комисия в с. Стубел, област Монтана, относно обстоятелствата, посочени в репортажа. Необходимо е да се изясни дали е упражнявано мотивирано въздействие спрямо членовете на СИК, както и дали е извършено преправяне на резултатите от изборите при отчитането на бюлетините.

Възложена е проверка и по другата образувана преписка. Тя касае излъчен запис от избирателна секция в гр. Лом, от който се вижда как членовете на секционната избирателна комисия нанасят знак „Х“ в извадени от урната празни бюлетини.

Предстои да бъде установено за коя именно избирателна секция се отнася журналистическата публикация, както и да се изиска направеният видеозапис, съдържащ се в нея. В хода на проверката следва ще се снемат подробни сведения от лица, запознати със случая, в това число от членовете на секционната избирателна комисия. Следва да се съберат детайлни данни за евентуално преправяне на изборния резултат, както и начинът по който това е било извършено.

След приключване на проверките и по двете преписки материалите незабавно ще бъдат докладвани в Районна прокуратура – Монтана за произнасяне.