Прокурорите Първан Видов и Никола Костов встъпиха в длъжност в Районна прокуратура - Монтана

10 Август 2022 г.

На церемония в присъствието на прокурори и съдебни служители Първан Видов и Никола Костов встъпиха в длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Монтана.

Двамата магистрати са назначени с решение на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от 25.05.2022 г. Административният ръководител на Районната прокуратура в гр. Монтана Емил Овчаров връчи на колегите актовете за първоначално назначаване.

Новоназначените прокурори положиха клетва в името на народа да изпълняват задълженията си по съвест и вътрешно убеждение и да прилагат точно Конституцията и законите на Република България.

Първан Видов и Никола Костов са с продължителен юридически стаж и голям професионален опит като разследващи полицаи и ръководител - групи разследване в СДВР - София.