Двадесет младши магистрати встъпиха в длъжност в прокуратурите в Софийския апелативен район

15 Юли 2022 г.

С полагане на клетва и подписване на клетвени листове двадесет магистрати встъпиха в длъжност в районните прокуратури и следствените отдели към окръжните прокуратури в Софийския апелативен район.

Работа в системата на прокуратурата те започват след спечелен конкурс за първоначално назначаване и задължително обучение в Националния институт на правосъдието (НИП). В съответствие с разпоредбите на Закона за съдебната власт, младшите магистрати са назначени с решения на Висшия съдебен съвет.

Дванадесет младши прокурори бяха посрещнати от колегите си в районните прокуратури в Благоевград, Враца, Кюстендил, Монтана, Перник, Ботевград, Видин и София. В следствените отдели към Окръжната и Градската прокуратури в София започват работа осем следователи.

 

Професионалният опит на разследващ полицай ще помага на Даниела Йорданова в работата й като младши прокурор в Териториално отделение - Дупница при Районна прокуратура – Кюстендил. След завършване на Академията на МВР тя продължава образованието си в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по специалността „Право“. Младши прокурор в Районна прокуратура – Враца Веселин Тодоров започва професионалната си кариера като пожарникар. Придобива юридическото си образование във Варненския университет „Черноризец Храбър“ и работи като разследващ полицай. Петър Петров е новопостъпил младши прокурор в Районна прокуратура – Благоевград. Той следва право в Университета за национално и световно стопанство в София, след което упражнява професията на адвокат.

Десет години Цветан Ценов работи в системата на Министерството на вътрешните работи. Той завършва Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Назначен е за младши прокурор в Районна прокуратура – Монтана.

След завършване на образованието си по право с отличен успех в Софийския университет „Свети Климент Охридски“ София Ризова работи като прокурорски помощник във Върховна касационна прокуратура. Тя встъпи в длъжност като младши прокурор в Районна прокуратура – Ботевград.

Александър Манов започва работа като младши прокурор в Районна прокуратура – Перник. Новоназначеният магистрат следва „право“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“ в гр. Благоевград, придобива професионален опит в МВР като разследващ полицай.

            В Районна прокуратура – Видин е назначен младши прокурор Иван Иванов. След завършване на специалността „Право“ в Университета за национално и световно стопанство в София той работи като юрисконсулт, разследващ полицай и прокурорски помощник в Специализирана прокуратура.

Петима младши прокурори стават част от колектива на Софийска районна прокуратура. Мария Куртева е магистър по специалността „Право на ЕС“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, притежава професионален опит като юрисконсулт в големи холдинги. Нейният колега Антони Христов защитава докторска дисертация по наказателно право. Нора Димитрова е магистър по право, работи като съдебен помощник във Върховния касационен съд. След дипломирането по специалността „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Георги Георгиев е юрисконсулт и съдебен помощник. С отлична оценка Николай Стойков спечелва конкурса за младши прокурори и след обучението в НИП започва работа като младши прокурор.

В следствения отдел към Софийска окръжна прокуратура встъпиха в длъжност трима младши следователи. Николета Никифорова и Светлина Малинова придобиват юридическото си образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, като и двете завършват първоначалното обучение за младши следователи в НИП с отличен успех - 5,99. Колегата им Георги Пашкунов, магистър по право след следването в Университета за национално и световно стопанство, също е с много висок успех от обучението в НИП – 5,98.

Денимир Гюзлиев, Натали Тодорова, Татяна Димитрова, Вера Симеонова, Владимир Христов са новоназначените младши следователи в следствения отдел към Софийска градска прокуратура. Те са с магистърски степени по право от Софийския университет и Югозападния университет в гр. Благоевград. Денимир Гюзлиев работи като младши експерт в Комисията за финансов надзор. Професионалният опит, придобит в адвокатски дружества и като юрисконсулт и асистент по търговско право, ще помага на Натали Тодорова да води разследвания като следовател. Вера Симеонова работи в системата на МВР на различни длъжности - младши автоконтрольор, технически сътрудник, старши полицай и разследващ полицай. Професионалната кариера на колегата й Владимир Христов преминава през длъжността председател на общински съвет и като съдебен заседател.

 

На официалните церемонии младшите магистрати се заклеха в името на народа да прилагат точно Конституцията и законите на Република България, да изпълняват задълженията си по съвест и вътрешно убеждение. Тепърва им предстои като магистрати да бъдат безпристрастни, обективни и справедливи.