ИЗБОРИ 2015

15 Октомври 2015 г.

С цел осигуряване на пълна възможност граждани и организации да подават сигнали и жалби, свързани с изборния процес и провеждания референдум през месец 10.2015 г., Районна прокуратура гр. Монтана оповестява следните телефонни номера и електронна поща за връзка

С цел осигуряване на пълна възможност граждани и организации да подават сигнали и жалби, свързани с изборния процес и провеждания референдум през месец 10.2015 г., Районна прокуратура гр. Монтана оповестява следните телефонни номера и електронна поща за връзка :

тел. +359 96  395 316 и +359 96 395 187;

тел. +359 96 395 186;

Факс : +359 96 300 930;

e-mail : [email protected]

както и на адрес : гр. Монтана, Съдебна палата, ет.4, служба „ Регистратура и деловодство„ на Районна прокуратура гр. Монтана.