С цел осигуряване възможност на граждани и организации да подават сигнали и жалби, свързани с изборния процес и провеждания референдум през месец май  2019 г.,  Районна прокуратура – Монтана оповестява следните координати за връзка

С цел осигуряване възможност на граждани и организации да подават сигнали и жалби, свързани с изборния процес и провеждания референдум през месец май  2019 г.,  Районна прокуратура – Монтана оповестява следните координати за връзка:

 

п.к. 3400, гр. Монтана

ул. Марин Дринов № 2, ет. 4

е-майл: [email protected]

факс: 096/300-930

тел.: 096/395-186