Изнесеният прием на граждани за м. април 2019 г. в РП Монтана

10 Април 2019 г.

Изнесеният прием на граждани за м. април 2019 г. в РП Монтана ще се проведе на 12.04.2019, съгласно графика за изнесен прием

Изнесеният прием на граждани за м. април 2019 г. в РП Монтана ще се проведе на 12.04.2019, съгласно графика за изнесен прием