Профил на купувача

Сподели

14 Април 2016 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на мебели, метални стелажи и щори за нуждите на Районна прокуратура Кюстендил"

Тръжна документация