Банкови сметки

Обслужваща банка: "АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ" АД


ТРАНЗИТНА СМЕТКА - ТАКСИ В ЛЕВА

IBAN: BG20BUIN95613100663058

BIC: BUINBGSF


НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА - ГАРАНЦИИ

IBAN:

BIC: