Правата на пострадалите от престъпления, съгласно чл. 6а, ал. 2 от ЗПФКПП

Изтегли файла