Контакти

Информационен център за работа с граждани

Работно време с граждани: От понеделник до петък от 09:00 до 17:00 часа
Адрес: гр. Кюстендил, ул. "Гороцветна" №14, ет.3
тел.: 078/ 55-09-60

Деловодство

тел.: 078/ 52-45-85
В рамките на посоченото работно време деловодството на Районна прокуратура - гр. Кюстендил осъществява контакти с гражданите, като предоставят на страните по преписките срещу лична карта и/или на упълномощени от тях лица информация.

Връзки с обществеността

Говорител на Районна прокуратура - Кюстендил: Зам. районен прокурор Галина Димитрова служ. тел.: 078/ 53-39-42 моб. тел.: 0884 110 049 e-mail: [email protected]


 

ТО ДУПНИЦА

 

Адрес: гр. Дупница, ул. "Николаевска" №15,

тел.: 0701/ 5-09-67

факс: 078/ 55-09-67

email: [email protected]