Прием на граждани

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ  ПРОКУРОР, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА РП- КЮСТЕНДИЛ

 Адрес: гр. Кюстендил, ул. Гороцветна № 14, ет. 3 тел. 078/550960, е-mail rp_kyustendil@kn.prb.bg

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2022 г.

Декември

06.12.2022 г.

13.12.2022 г.

20.12.2022 г.

Районна прокуратура гр. Кюстендил,

ул. „Гороцветна“ № 14 ет. 3

14,30 – 16,00 часа

2023 г.

Януари

03.01.2023 г.

17.01.2023 г.

 

31.01.2023 г.

Районна прокуратура гр. Кюстендил,

ул. „Гороцветна“ № 14 ет. 3

 

ТО гр. Дупница към Районна прокуратура гр. Кюстендил,

ул. „Николаевска“ № 15 ет. 4

14,30 – 16,00 часа

2023 г.

Февруари

07.02.2023 г.

21.02.2023 г.

28.02.2023 г.

Районна прокуратура гр. Кюстендил,

ул. „Гороцветна“ № 14 ет. 3

14,30 – 16,00 часа

2023 г.

Март

07.03.2023 г.

14.03.2023 г.

28.03.2023 г.

Районна прокуратура гр. Кюстендил,

ул. „Гороцветна“ № 14 ет. 3

14,30 – 16,00 часа

2023 г.

Април

04.04.2023 г.

11.04.2023 г.

25.04.2023 г.

Районна прокуратура гр. Кюстендил,

ул. „Гороцветна“ № 14 ет. 3

14,30 – 16,00 часа

2023 г.

Май

02.05.2023 г.

09.05.2023 г.

 

23.05.2023 г.

Районна прокуратура гр. Кюстендил,

ул. „Гороцветна“ № 14 ет. 3

 

ТО гр. Дупница към Районна прокуратура гр. Кюстендил,

ул. „Николаевска“ № 15 ет. 4

14,30 – 16,00 часа

2023 г.

Юни

06.06.2023 г.

13.06.2023 г.

27.06.2023 г.

Районна прокуратура гр. Кюстендил,

ул. „Гороцветна“ № 14 ет. 3

14,30 – 16,00 часа

Забележка:  Съгласно чл. 213 от ЗСВ, Районния прокурор няма право да дава правни консултации

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ЗАМЕСТНИК РАЙОННИЯ  ПРОКУРОР, ЗАМЕСТНИК АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА РП- КЮСТЕНДИЛ В ТО ГР. ДУПНИЦА

Адрес: гр. Кюстендил, ул. Николаевска № 15, ет.4 тел. 0701/50967, е-mail rp_dupnitsa@kn.prb.bg

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2022 г.

Декември

06.12.2022 г.

13.12.2022 г.

20.12.2022 г.

ТО гр. Дупница към Районна прокуратура гр. Кюстендил,

ул. „Николаевска“ № 15 ет. 4

14,30 – 16,00 часа

2023 г.

Януари

03.01.2023 г.

10.01.2023 г.

24.01.2023 г.

ТО гр. Дупница към Районна прокуратура гр. Кюстендил,

ул. „Николаевска“ № 15 ет. 4

14,30 – 16,00 часа

2023 г.

Февруари

07.02.2023 г.

14.02.2023 г.

28.02.2023 г.

ТО гр. Дупница към Районна прокуратура гр. Кюстендил,

ул. Николаевска“ № 15 ет. 4

14,30 – 16,00 часа

2023 г.

Март

07.03.2023 г.

14.03.2023 г.

21.03.2023 г.

ТО гр. Дупница към Районна прокуратура гр. Кюстендил,

ул. „Николаевска“ № 15 ет. 4

14,30 – 16,00 часа

 

2023 г.

Април

04.04.2023 г.

18.04.2023 г.

25.04.2023 г.

ТО гр. Дупница към Районна прокуратура гр. Кюстендил,

ул. „Николаевска“ № 15 ет. 4

14,30 – 16,00 часа

2023 г.

Май

02.05.2023 г.

16.05.2023 г.

30.05.2023 г.

ТО гр. Дупница към Районна прокуратура гр. Кюстендил,

ул. „Николаевска“ № 15 ет. 4

14,30 – 16,00 часа

2023 г.

Юни

06.06.2023 г.

20.06.2023 г.

27.06.2023 г.

ТО гр. Дупница към Районна прокуратура гр. Кюстендил,

ул. „Николаевска“ № 15 ет. 4

14,30 – 16,00 часа

Забележка:  Съгласно чл. 213 от ЗСВ, Районния прокурор няма право да дава правни консултации


ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ – РАЙОНЕН ПРОКУРОР ЗА II-РО ПОЛУГОДИЕ НА 2019 г.

ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ  ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КЮСТЕНДИЛ

Адрес: гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, тел. 078/55-09-60, е-mail :

[email protected]

Година

Месец

Дата

Място на приема

 

Приемно време

2019 г.

юли

02.07.2019 г. 09.07.2019 г. 16.07.2019 г. 23.07.2019 г. 30.07.2019 г.

 

 

Районна прокуратура гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, ет. 3

13.30 ч. – 17.00 ч.

2019 г.

август

Съдебна ваканция от 01.08.2018 г. до 10.09.2018 г.

Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали.

2019 г.

септември

03.09.2019 г.

10.09.2019 г. 17.09.2019 г.

24.09.2019 г.

Районна прокуратура гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, ет. 3

13.30 ч. – 17.00 ч.

2019 г.

октомври

01.10.2019 г. 08.10.2019 г. 15.10.2019 г. 22.10.2019 г. 29.10.2019 г.

Районна прокуратура гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, ет. 3

13.30 ч. – 17.00 ч.

2019 г.

ноември

05.11.2019 г. 12.11.2019 г. 19.11.2019 г. 26.11.2019 г.

Районна прокуратура гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, ет. 3

13.30 ч. – 17.00 ч.

2019 г.

декември

03.12.2019 г. 10.12.2019 г. 17.12.2019 г.

Районна прокуратура гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, ет. 3

13.30 ч. – 17.00 ч.

Забележка: Съгласно чл. 213 от ЗСВ, Районния прокурор няма право да дава правни консултации.

Във връзка с организацията на дейността по приема на граждани, в съответствие с утвърдените със заповед № РД-02-29/31.10.2019г. на главния прокурор Правила за прием на граждани в ПРБ, в периода от 23.12.2019г. до 10.01.2020г. прием на граждани няма да се осъществява, като това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ – РАЙОНЕН ПРОКУРОР ЗА I-ВО ПОЛУГОДИЕ НА 2019 г.

ГРАФИК

ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ  ПРОКУРОР,

РЪКОВОДИТЕЛ НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КЮСТЕНДИЛ

Адрес: гр. Кюстендил, ул.“ Гороцветна“ № 14, ет. 3 тел. 078/550960 е-mail:[email protected]

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2019 г.

Януари

08.01.2019 г.

15.01.2019 г.

22.01.2019 г.

29.01.2019 г.

Районна прокуратура гр. Кюстендил, ул. Гороцветна“ № 14 ет. 3

13:30 – 17:00 часа

2019 г.

Февруари

05.02.2019 г.

12.02.2019 г.

19.02.2019 г.

26.02.2019 г.

Районна прокуратура гр. Кюстендил, ул. Гороцветна“ № 14 ет. 3

13:30 – 17:00 часа

2019 г.

Март

05.02.2019 г.

12.02.2019 г.

19.02.2019 г.

26.02.2019 г.

Районна прокуратура гр. Кюстендил, ул. Гороцветна“ № 14 ет. 3

13:30 – 17:00 часа

2019 г.

Април

02.04.2019 г.

09.04.2019 г.

16.04.2019 г.

23.04.2019 г.

30.04.2019 г.

Районна прокуратура гр. Кюстендил, ул. Гороцветна“ № 14 ет. 3

13:30 – 17:00 часа

2019 г.

Май

07.05.2019 г.

14.05.2019 г.

21.05.2019 г.

28.05.2019 г.

Районна прокуратура гр. Кюстендил, ул. Гороцветна“ № 14 ет. 3

13:30 – 17:00 часа

2019 г.

Юни

04.06.2019 г.

11.06.2019 г.

18.06.2019 г.

25.06.2019 г.

Районна прокуратура гр. Кюстендил, ул. Гороцветна“ № 14 ет. 3

13:30 – 17:00 часа

Забележка: Съгласно чл. 213 от ЗСВ, Районния прокурор няма право да дава правни консултации.

 

В периода на предстоящите официални и празнични дни, считано от 30.04.2019г. до 10.05.2019г.,  прием на граждани няма да се осъществява, като това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали.

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП - КЮСТЕНДИЛ В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КЮСТЕНДИЛ ЗА I-ВО ПОЛУГОДИЕ НА 2019 г.

ГРАФИК

ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР,

РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП - КЮСТЕНДИЛ

В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КЮСТЕНДИЛ

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2019 г.

януари

22.01.2019 г.

ОП – гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2019 г.

февруари

12.02.2019 г.

ОП – гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2019 г.

март

12.03.2019 г.

ОП – гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2019 г.

април

23.04.2019 г.

ОП – гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2019 г.

май

14.05.2019 г.

ОП – гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

2019 г.

юни

11.06.2019 г.

ОП – гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, ет. 4,

в кабинет № 3 на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП – гр. Кюстендил

13.30 ч. – 16.00 ч.

Забележка: Съгласно чл. 213 от ЗСВ, Окръжния прокурор няма право да дава правни консултации.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ – РАЙОНЕН ПРОКУРОР ЗА II-РО ПОЛУГОДИЕ НА 2018 Г.

ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ  ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КЮСТЕНДИЛ

Адрес: гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, тел. 078/55-09-60, е-mail :

[email protected]

Година

Месец

Дата

Място на приема

 

Приемно време

2018 г.

юли

03.07.2018 г. 10.07.2018 г. 17.07.2018 г. 24.07.2018 г. 31.07.2018 г.

 

 

Районна прокуратура гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, ет. 3

13.30 ч. – 17.00 ч.

2018 г.

август

Съдебна ваканция от 01.08.2018 г. до 10.09.2018 г.

Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали.

2018 г.

септември

11.09.2018 г.

18.09.2018 г. 25.09.2018 г.

Районна прокуратура гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, ет. 3

13.30 ч. – 17.00 ч.

2018 г.

октомври

02.10.2018 г. 09.10.2018 г. 16.10.2018 г. 23.10.2018 г. 30.10.2018 г.

Районна прокуратура гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, ет. 3

13.30 ч. – 17.00 ч.

2018 г.

ноември

06.11.2018 г. 13.11.2018 г. 20.11.2018 г. 27.11.2018 г.

Районна прокуратура гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, ет. 3

13.30 ч. – 17.00 ч.

2018 г.

декември

04.12.2018 г. 11.12.2018 г. 18.12.2018 г.

Районна прокуратура гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, ет. 3

13.30 ч. – 17.00 ч.

В периода на съдебната ваканция, считано от 30.07.2018 г. до 07.09.2018 г., по разпореждане на главния прокурор, прием на граждани няма да се осъществява. Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ – РАЙОНЕН ПРОКУРОР НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КЮСТЕНДИЛ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2016 г., МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2016 г. И ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2017 г.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ

на административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура Кюстендил за месец ноември 2016г., месец декември 2016г. и първото полугодие на 2017г.

 

Административният ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Кюстендил осъществява прием на граждани ежеседмично, всеки вторник в работни дни, за времето от 13.30 часа до 17.00 часа. Приемът ще се осъществява в сградата на Районна прокуратура Кюстендил на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 15

 

ДАТА

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 

СГРАДА

 

22.11.2016г.

29.11.2016г.

06.12.2016г.

13.12.2016г.

20.12.2016г.

27.12.2016г.

03.01.2017г.

10.01.2017г.

17.01.2017г.

24.01.2017г.

31.01.2017г.

07.02.2017г.

14.02.2017г.

21.02.2017г.

28.02.2017г.

07.03.2017г.

14.03.2017г.

21.03.2017г.

28.03.2017г.

04.04.2017г.

11.04.2017г.

18.04.2017г.

25.04.2017г.

02.05.2017г.

09.05.2017г.

16.05.2017г.

23.05.2017г.

30.05.2017г.

06.06.2017г.

13.06.2017г.

20.06.2017г.

27.06.2017г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.30-17.00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районна прокуратура Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ № 14, ет.3

 

График за прием на граждани на административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура Кюстендил за първото полугодие на 2018 г.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ

на административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура - Кюстендил за първото полугодие на 2018 г.

 

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

Януари

16.01.2018 г.

23.01.2018 г.

30.01.2018 г.

Районна прокуратура гр. Кюстендил, ул. Гороцветна“ № 14 ет. 3

13:30 – 17:00 часа

Февруари

06.02.2018 г.

13.02.2018 г.

20.02.2018 г.

27.02.2018 г.

Районна прокуратура гр. Кюстендил, ул. Гороцветна“ № 14 ет. 3

13:30 – 17:00 часа

Март

06.03.2018 г.

13.03.2018 г.

20.03.2018 г.

27.03.2018 г.

Районна прокуратура гр. Кюстендил, ул. Гороцветна“ № 14 ет. 3

13:30 – 17:00 часа

Април

03.04.2018 г.

10.04.2018 г.

17.04.2018 г.

24.04.2018 г.

Районна прокуратура гр. Кюстендил, ул. Гороцветна“ № 14 ет. 3

13:30 – 17:00 часа

Май

08.05.2018 г.

15.05.2018 г.

22.05.2018 г.

29.05.2018 г.

Районна прокуратура гр. Кюстендил, ул. Гороцветна“ № 14 ет. 3

13:30 – 17:00 часа

Юни

05.06.2018 г.

12.06.2018 г.

19.06.2018 г.

26.06.2018 г.

Районна прокуратура гр. Кюстендил, ул. Гороцветна“ № 14 ет. 3

13:30 – 17:00 часа

Забележка:  Съгласно чл. 213 от ЗСВ, Районния прокурор няма право да дава правни консултации