Прокурори

Албена Разсолкова - Районен прокурор

Галина Димитрова - Заместник районен прокурор 

Крум Крумов - Заместник районен прокурор

Галина Стоймирова - Прокурор

Георги Константинов - Прокурор

Йордан Ченков - Прокурор

Милена Славова - Прокурор

Михаил Крушовски - Прокурор - командирован в ОП - Кюстендил

Наталия Илиева - Прокурор

Радостина Стоянова - Прокурор

Светлана Ризова - Прокурор

Сеслав Помпулуски - Прокурор

Виктория Добрева-Иринина - Младши прокурор


Териториално отделение - Дупница


Даниела Методиева -  Заместник районен прокурор

Ана Андонова - Прокурор

Анета Стоева - Прокурор

Даниела Гюрова - Прокурор

Емил Павлов - Прокурор - командирован в ОП - Кюстендил

Ивайло Иванов - Прокурор

Марияна Кожухарова - Прокурор

Олга Смилянова - Прокурор

Радослава Митева - Прокурор

Славка Димитрова - Прокурор

Юлиян Крумов - Прокурор