Прокурори

Албена Разсолкова - Районен прокурор

Галина Димитрова - Заместник районен прокурор 

Крум Крумов - Заместник районен прокурор

Галина Стоймирова - Прокурор

Георги Константинов - Прокурор

Йордан Ченков - Прокурор

Любомир Йорданов - Прокурор

Милена Славова - Прокурор

Наталия Илиева - Прокурор

Радостина Стоянова - Прокурор

Светлана Ризова - Прокурор

Сеслав Помпулуски - Прокурор

Виктория Добрева-Иринина - Младши прокурор