Информация за граждани

Информационен център за работа с граждани

Работно време с граждани: От понеделник до петък от 09:00 до 17:00 часа Адрес: гр. Кюстендил, ул. "Гороцветна" №14, ет.3 тел.: 078/ 55-09-60 , факс: 078/ 55-09-67 email: [email protected]

Деловодство

тел.: 078/ 52-45-85
В рамките на посоченото работно време деловодството на Районна прокуратура - гр. Кюстендил осъществява контакти с гражданите, като предоставят на страните по преписките срещу лична карта и/или на упълномощени от тях лица информация.