14 Април 2016 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на мебели, метални стелажи и щори за нуждите на Районна прокуратура Кюстендил"

Сподели

Изработка, доставка и монтаж на мебели, метални стелажи и щори за нуждите на Районна прокуратура Кюстендил по три самостоятелно обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – Изработка, доставка и монтаж на столове и офис мебели;

Обособена позиция № 2 – Изработка, доставка и монтаж на метални стелажи;

Обособена позиция № 3 – Изработка, доставка и монтаж на щори.

Решение № 728945 - връзка към сайта на АОП

Обявление за обществена поръчка № 728945 - връзка към сайта на АОП

Информацияза сключен Договор - връзка към сайта на АОП

Тръжна документация