На 23.05.2023 г. Районна прокуратура – Бургас награди учениците Йордан Сачаров и Исус Василев от Iв клас в СУ „Петко Росен“ – гр. Бургас клас за проявената честност и почтеност

5 Юни 2024 г.

На 23.05.2024 г. Районна прокуратура – Бургас награди учениците Йордан Сачаров и Исус Василев от Iв клас в СУ „Петко Росен“ – гр. Бургас клас за проявената честност и почтеност за това, че на 21.03.2024 г. двамата са намерили на стълбището между футболното и баскетболното игрище в училище „Петко Росен“ черна чанта, в която се намирали ключове и парична сума. Вместо да задържат парите, те предали чантата на учителката си Антоанета Петрова, която от своя страна я е предала на Зам. директора Станка Тодорова. Полицаите от 04 РУ – Бургас са установили собственикът на вещите, който е заявил, че същите са без липси и повреди.

Прокурорите и съдебните служители от Районна прокуратура – Бургас сме силно впечатлени от постъпката на Йордан Сачаров и Исус Василев. Тяхното поведение е пример за подражание от малки и големи, както и за добро възпитание, а честността, почтеността и добрите дела винаги имат смисъл и представляват стойностен модел на поведение. 

Вярваме, че е важно да се признават и насърчават подобни действия, за да се насърчи честността и почтеността в обществото.

Зам. Районният прокурор Мариана Калудова и прокурор Дилиян Царев връчиха грамоти на учениците Йордан Сачаров и Исус Василев за проявеното от тях достойно гражданско поведение.