19 Октомври 2018 г.

Заповед за изменение на Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществени поръчки по ЗОП в Районна прокуратура - Бургас.

Сподели

Заповед за изменение на Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществени поръчки по ЗОП в Районна прокуратура - Бургас.