13 Май 2022 г.

Регистър на ежегодни декларации за 2021 г. за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ, подадени от служителите в Окръжна прокуратура-Ямбол

Сподели