ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА МОНТАНА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2024г.

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕН ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА МОНТАНА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2024г.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА МОНТАНА ПРЕЗ ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2023г.

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕН  ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР ПРЕЗ ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2023г.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА МОНТАНА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2023г.

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕН  ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2023г.

ГРАФИК НА АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ИЗНЕСЕНИТЕ ПРИЕМНИ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ ОТ РАЙОНА НА АПЕЛИТИВНА ПРОКУРАТУРА – СОФИЯ ЗА  ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2023 Г.

 

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА МОНТАНА ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ 2022г.

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕН ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2022г.

В изпълнение на заповед РД-04-84 от 09.03.2020 г. на Главния прокурор на Прокуратура на Република България се преустановява приемът на граждани в приемните на административните ръководители в района на ОП Монтана, вкл. в изнесените приемни за прием на граждани до последващо нареждане.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА МОНТАНА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2020г.

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕН  ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2020г.

В периода на предстоящите официални и празнични дни, считано от 23.12.2019г. до 10.01.2020г. прием на граждани в Окръжна прокуратура - Монтана няма да се осъществява. Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали от гражданите.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА МОНТАНА ПРЕЗ ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2019г.

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕН ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ - ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА МОНТАНА ПРЕЗ ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2019г.

ГРАФИК НА АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ИЗНЕСЕНИТЕ ПРИЕМНИ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ ОТ РАЙОНА НА АПЕЛИТИВНА ПРОКУРАТУРА – СОФИЯ ЗА  ВТОРО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г.

В периода на предстоящите официални и празнични дни, считано от 30.04.2019г. до 10.05.2019г. прием на граждани в Окръжна прокуратура - Монтана няма да се осъществява. Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали от гражданите.

ГРАФИК НА АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ИЗНЕСЕНИТЕ ПРИЕМНИ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ ОТ РАЙОНА НА АПЕЛИТИВНА ПРОКУРАТУРА – СОФИЯ ЗА  ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА МОНТАНА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2019г.

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕН  ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2019г.

ГРАФИК НА АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ИЗНЕСЕНИТЕ ПРИЕМНИ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ ОТ РАЙОНА НА АПЕЛИТИВНА ПРОКУРАТУРА – СОФИЯ ЗА  ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2018г.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА МОНТАНА ПРЕЗ ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2018г.

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕН ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ - ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА МОНТАНА ПРЕЗ ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2018г.

В периода на съдебната ваканция, считано от 30.07.2018г. - 07.09.2018г. прием на граждани в Окръжна прокуратура - Монтана няма да се осъществява. Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали от гражданите.

ГРАФИК НА АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ИЗНЕСЕНИТЕ ПРИЕМНИ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ ОТ РАЙОНА НА АПЕЛИТИВНА ПРОКУРАТУРА – СОФИЯ ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2018г. / 31.5 KB

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА МОНТАНА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2018г. / 20.5 KB

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕН ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ - ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА МОНТАНА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2018г. / 20.6 KB


В периода на съдебната ваканция, считано от 01.08.2017г. - 10.09.2017г. прием на граждани в Окръжна прокуратура - Монтана няма да се осъществява. Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали от гражданите.

 

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА МОНТАНА ПРЕЗ ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2017г. / 20.2 KB

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕН ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ - ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА МОНТАНА ПРЕЗ ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2017г. / 21.3 KB


ГРАФИК НА АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ИЗНЕСЕНИТЕ ПРИЕМНИ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ ОТ РАЙОНА НА АПЕЛИТИВНА ПРОКУРАТУРА – СОФИЯ ЗА ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2017 Г. / 31.5 KB


ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. МОНТАНА / 192.6 KB

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕН ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ - ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА МОНТАНА / 199.7 KB


ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕН ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ - АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА СОФИЯ / 124.9 KB