Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 18.06.2018 Златина Петрова Съдебен деловодител Златина Петрова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 ЗПКОНПИ
2 18.06.2018 Таня Аспарухова Младши специалист счетоводител, той и касиер Таня Аспарухова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 ЗПКОНПИ
3 18.06.2018 Гергана Петрова Съдебен деловодител Гергана Петрова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 ЗПКОНПИ
4 18.06.2018 Светлана Дамянова Съдебен архива, той и чистач Светлана Дамянова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 ЗПКОНПИ
5 18.06.2018 Огнян Христов Шофьор-призовкар, той и куриер Огнян Христов - декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 ЗПКОНПИ
6 18.06.2018 Лилия Любенова Прокурорски помощник Лилия Любенова- декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 ЗПКОНПИ
7 29.06.2018 Огнян Христов Шофьор-призовкар, той и куриер Огнян Христов - декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 ЗПКОНПИ
8 29.06.2018 Светлана Дамянова Съдебен архива, той и чистач Светлана Дамянова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 ЗПКОНПИ
9 03.07.2018 Лилия Любенова Прокурорски помощник Лилия Любенова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 ЗПКОНПИ
10 04.07.2018 Златан Кръстев Шофьор-призовкар, той и куриер Златан Кръстев - декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 ЗПКОНПИ
11 06.07.2018 Милена Божикина Съдебен деловодител Милена Божикина - декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 ЗПКОНПИ
12 06.07.2018 Наташа Иванова Съдебен деловодител Наташа Иванова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 ЗПКОНПИ
13 06.07.2018 Нора Кръстева Съдебен архива, той и чистач Нора Кръстева - декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 ЗПКОНПИ
14 06.07.2018 Пламка Ценова Главен специалист-завеждащ РКИ, той и деловодител Пламка Ценова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 ЗПКОНПИ
15 06.07.2018 Лилия Петрова Системен администратор Лилия Петрова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 ЗПКОНПИ
16 06.07.2018 Таня Аспарухова Младши специалист счетоводител, той и касиер Таня Аспарухова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 ЗПКОНПИ
17 06.07.2018 Детелина Петрова Главен счетоводител Детелина Петрова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 ЗПКОНПИ
18 06.07.2018 Латинка Димитрова Административен секретар Латинка Димитрова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 ЗПКОНПИ
19 06.07.2018 Златина Петрова Съдебен деловодител Златина Петрова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 ЗПКОНПИ
20 06.07.2018 Гергана Петрова Съдебен деловодител Гергана Петрова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 ЗПКОНПИ
21 06.07.2018 Полина Антонова Съдебен деловодител Полина Антонова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 ЗПКОНПИ
22 10.07.2018 Йорданка Иванова Съдебен деловодител Йорданка Иванова- декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 ЗПКОНПИ
23 11.07.2018 Лиляна Георгиева Съдебен деловодител Лиляна Георгиева - декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 ЗПКОНПИ
24 12.07.2018 Кирил Кирилов Съдебен администратор Кирил Кирилов - декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 04.06.2018 Лилия Любенова Прокурорски помощник Лилия Любенова-декларация по чл. 35, ал.1, т. 2 ЗПКОНПИ
2 05.06.2018 Наташа Иванова Съдебен деловодител Наташа Иванова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 ЗПКОНПИ
3 05.06.2018 Полина Антонова Съдебен деловодител Полина Антонова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 ЗПКОНПИ
4 05.06.2018 Лиляна Георгиева Съдебен деловодител Лиляна Георгиева - декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 ЗПКОНПИ
5 05.06.2018 Таня Аспарухова Младши специалист счетоводител, той и касиер Таня Аспарухова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 ЗПКОНПИ
6 06.06.2018 Пламка Ценова Главен специалист-завеждащ РКИ, той и деловодител Пламка Ценова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 ЗПКОНПИ
7 06.06.2018 Лилия Петрова Системен администратор Лилия Петрова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 ЗПКОНПИ
8 06.06.2018 Детелина Петрова Главен счетоводител Детелина Петрова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 ЗПКОНПИ
9 06.06.2018 Латинка Димитрова Административен секретар Латинка Димитрова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 ЗПКОНПИ
10 06.06.2018 Йорданка Иванова Съдебен деловодител Йорданка Иванова- декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 ЗПКОНПИ
11 06.06.2018 Нора Кръстева Съдебен архива, той и чистач Нора Кръстева - декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 ЗПКОНПИ
12 06.06.2018 Гергана Петрова Съдебен деловодител Гергана Петрова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 ЗПКОНПИ
13 07.06.2018 Златина Петрова Съдебен деловодител Златина Петрова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 ЗПКОНПИ
14 07.06.2018 Милена Божикина Съдебен деловодител Милена Божикина - декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 ЗПКОНПИ
15 06.07.2018 Кирил Кирилов Съдебен администратор Кирил Кирилов - декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 ЗПКОНПИ