Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 24.01.2020 Галена Евгениева Прокурорски помощник Галена Евгениева-1.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 14.01.2020 Лилия Любенова Прокурорски помощник Лилия Любенова-2.pdf
2 24.01.2020 Галена Евгениева Прокурорски помощник Галена Евгениева-2.pdf