2020 година

Окръжна прокуратура - Монтана

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 24.01.2020 Галена Евгениева Прокурорски помощник Галена Евгениева-1.pdf

Окръжна прокуратура - Монтана

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 14.01.2020 Лилия Любенова Прокурорски помощник Лилия Любенова-2.pdf
2 24.01.2020 Галена Евгениева Прокурорски помощник Галена Евгениева-2.pdf