Адм. ръководител, окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Монтана: Росен Русинов.
Приемно време на окръжния прокурор: съгласно утвърдения график от 14:00 ч. до 16:00 ч. За записване на приемен час: тел.: 096/395 191 - административен секретар