Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
25 18.02.2019 Костадинка Йорданова чистач Костадинка Йорданова декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
16 28.01.2019 Нора Кръстева Съдебен архива, той и чистач Нора Кръстева - декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 ЗПКОНПИ
17 29.01.2019 Светлана Дамянова Съдебен архива, той и чистач Светлана Дамянова - декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 ЗПКОНПИ