Прокуратура

Окръжна прокуратура - гр. Монтана включва Окръжен следствен отдел към ОП Монтана и 3 районни прокуратури:

  • Районна прокуратура Берковица
  • Районна прокуратура Лом
  • Районна прокуратура Монтана